Jak se čistí veřejná odpadní síť

Jak se čistí veřejná odpadní síť

Podstatou zůstává rozrušení usazenin proudy tlakové vody a jejich následné odplavení. Vzhledem k velikosti průměrů těchto stok je ale třeba mnohem více vody, takže klasickými tlakovými cisternami je třeba práci přerušovat po každém vyčerpání vody z cisterny a vodu opět dovézt. Řeší se to většinou střídavým použitím dvou vozů. Přesto je tato metoda zdlouhavá a náročná na spotřebu vody.

Nejnovější kombinované čisticí vozy

Tyto vozy s kombinovanou nástavbou rozdělují proces odstranění usazenin na dvě části. První zůstává stejná – tlaková voda rozrušuje usazeniny, kaly. Druhou částí je ale odčerpávání směsi vody a odplavovaných usazenin do nástavby, kde se v kalové části odlučuje od těchto nečistot voda, která se vrací opět do tlakového systému.Tento způsob čištění kanalizace je nejen rychlejší, ale i levnější, vzhledem k úspoře času i spotřebované vody. Navíc odpadá dříve nutné ruční vybírání usazenin ze stokových šachet.

administrator